เพลงไทย -Thai Songs

_

 

 

แสงกิตติคุณเล็กๆ  -This Little Light of Mine

คนฉลาด  -The Wise Man Built His House Upon the Rock 

ใครเป็นผู้สร้าง  -Who is the Creator?